- Contabilitate-Neamt.ro - http://www.contabilitate-neamt.ro -

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ LA BUGETUL DE STATUltima actualizare: OPANAF 1135/2012

Nr. crt Denumire creanță fiscală Temei legal
  1 2
Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice art. 13 lit. c) și e) și art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 lit. b), c) și d) și art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 1121 și 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit la țițeiul din producția internă art. 215 și 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din arendă art.62 alin.(25) şi art.93 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din dobânzi art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare art. 67 alin. (3) lit. (b) și art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare­cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc art. 77 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal art. 771 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozitul pe veniturile din activități agricole art. 74 alin. (4) și art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din alte surse art. 78, 79 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane juridice art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
Redevențe miniere Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru bere art. 20610 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru vinuri liniștite art. 20611 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru vinuri spumoase art. 20611 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri art. 20612 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri art. 20612 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru produse intermediare art. 20613 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alcool etilic art. 20614 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru țigarete art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru țigări și țigări de foi art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alte tutunuri de fumat art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru benzină cu plumb art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru benzină fără plumb și bioetanol art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru motorină și biodiesel art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru păcură art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru gaz natural art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru petrol lampant (kerosen) art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cărbune și cocs art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru energie electrică art. 20619 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea verde art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea solubilă art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007 art. 2211 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alte produse accizabile (energetice) art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI „Finanțarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) lit. a), lit. b) subpct. (i), (ii) şi subpct. (iii) lit. A, lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009  privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu  modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa  la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;   art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind  organizarea şi exploatarea  jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare
Taxa de acces pentru jocurile de noroc art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 4 din anexa la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;  art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, cu modificările şi  completările ulterioare
Contribuţie trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”