Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ LA BUGETUL DE STATUltima actualizare: OPANAF 1135/2012 Nr. crt Denumire creanță fiscală Temei legal   1 2 Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările… Read more →

Nomenclatorul formelor juridice

NOMENCLATORUL FORMELOR JURIDICE (Utilizat la declaraţiile de înregistrare) COD Denumire AFJ      Alte forme juridice ASF Asociatie familialã CON Concesiune CRL Soc civilã profesionala cu pers. juridica si rãspundere limitata (SPRL) INC Închiriere LOC Locaţie de gestiune OC1 Organizaţie cooperatistã meşteşugãreascã OC2 Organizaţie cooperatistã de consum OC3 Organizaţie cooperatistã de credit PFA Persoanã fizicã independentã RA Regie autonomã SA Societate… Read more →

Ghidul obligatiilor fiscale asociatii de proprietari

În sprijinul contribuabililor GHIDUL OBLIGAŢIILOR FISCALE ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI (2011) 1.Înregistrarea fiscală 1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală. În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,… Read more →

Valcont Audit SRL